n

12 жилийн 3-р анги-Монгол хэл- Хувилбар.А

2011-5-10,

12 жилийн III-р анги - Монгол хэл - Хувилбар А

Аавдаа зориулан 10 үгтэй захидал бич. /1оноо/

Балархай эгшгийн доогуур зурах. /1оноо/

Бага насанд эрдэм сурвал

Ургах наран адил

ЗГ + ЗГ = Э загварт тохирох үг 2-ыг бич. /1оноо/

Оноосон нэрийг тэмдэглээрэй. /1оноо/

 цэцгийн үнэр  Чулуутын гол

Эсрэг утгатай үгийг олж бич. /1оноо/

хөнгөн, зузаан

Илүүц үгийг олж зур. /1оноо/

анар, журам, тор, тоор

Залгаврыг залган өгүүлбэр бүтээгээрэй. Дэлхийн газар+ын зураг+аа ханандаа өлгөжээ. /1оноо/

Үйл үгийг ялган зураарай. /1оноо/

савх, нялах, төрх, хасах

Өгүүлбэрийг дэс дараалалд оруулж бич. /1оноо/ нэрийг, Дуудах, эцэг, эх, өгдөг.

Үгэнд залгаврыг залган бичээрэй. /1оноо/

санал + ын, тооно + оор


Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдлүүд:

idiomatic-dormant